بایگانی ماهانه: فروردین 1399

[رایگان] کلاس آموزشی صحبت عمومی – در 1 روز یک حرفه ای شوید

Public Speaking Masterclass – Become a Pro in 1 Day From New York City to Udemy! Become a professional speaker in just 1 day thanks to our proven “Bootcamp Methodology” This virtual Masterclass encompasses all essential skills needed for public speaking in any context.…

مطالعه بیشتر